kutatócsoport

Az MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport egyik legfontosabb feladata Kosztolányi Dezső összes művét egybegyűjtő, tudományos igényű (kritikai) kiadássorozat elindítása. A műhely az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodájának támogatásával, az ELTE Bölcsészettudományi Karának intézményi hátterével működik. Vezetője Szegedy-Maszák Mihály akadémikus-professzor, tagjai pedig különböző életkorú kutatók, egyetemi tanárok, valamint doktori iskolás és nappali tagozatos hallgatók is részt vesznek a munkálatokban.
 
Az életműsorozat elkészültéhez elengedhetetlen Kosztolányi minden egyes, életében megjelent, különböző műfajú, más és más helyeken (legtöbbször napilapokban és folyóiratokban) napvilágot látott írásainak összegyűjtése. A kutatócsoporton belül külön folyik ez a feltáró munka is, s az eredmények egy többkötetesre tervezett bibliográfiai sorozatban látnak napvilágot, párhuzamosan a kritikai kötetek megjelenésével.
 
A Kosztolányi kritikai kiadás munkálatai és az ezekkel szoros kapcsolatban lévő háttérkutatások kulturális örökségünknek nem pusztán a megőrzését, hanem az újragondolását, és a korábban elmaradt, filológiai jellegű kutatások (korszak, irodalom- és sajtótörténet) elvégzését, a könyvtárak mélyén heverő adathalmazok feltárását is célul tűzték ki.
 
A kutatócsoport együttműködik az MTA Irodalomtudományi Intézetében folyó, OTKA által támogatott Kosztolányi-projekt munkatársaival is.
 
A folyamatosan készülő kritikai kötetek hálózati verziója megtekinthető az MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport e célra létrehozott, s a hálózati szövegkiadások technológiájával, valamint közép- és hosszútávú megőrzésük elméleti kérdéseivel is foglalkozó honlapján.

 

» Munkatársak

» Visszhang