Arany Zsuzsanna: Isten bálján. Kosztolányi-tanulmányok

„A kötetben közölt írásaim hét esztendő termékei. Ez alatt az időszak alatt kezdődtek a Kosztolányi kritikai kiadás munkálatai, s az ehhez szükséges forrásgyűjtéseket éveken át végeztem. Tanulmányaim nagyobb része éppen ezért elsősorban filológiai jellegű, s az alapkutatások tapasztalatait foglalom össze bennük. Jelentős hányadukat különböző folyóiratokban megjelentettem már, azonban mostanra kiegészítettem, átdolgoztam őket. De szerepelnek olyan írások is a könyvben, amelyek most látnak első ízben napvilágot. […]
Ugyancsak e hét éves időszak alatt készítettem el Kosztolányi utolsó följegyzéseinek forráskiadását („most elmondom, mint vesztem el”. Kosztolányi Dezső betegségének és halálának dokumentumai, Pozsony: Kalligram, 2010), ami a filológiai kutatásokon túl filozófiai kérdésföltevésekre is sarkallt. Ennek köszönhetően kezdtek el érdekelni a halálkultuszok gondolatkörei, valamint az újjászületésről szóló mítoszok, a hit és a feltámadás kérdésköre. Kötetemben ezeket még csak érintőlegesen tárgyalom, azonban érzékeltetni kívántam, hogy a filológiai indulás után milyen irányban léptem tovább szellemi fejlődésem során.
Még a Kosztolányi-filológiával töltött évek előtt írtam néhány esszét a Gonosz esztétikai és etikai aspektusairól. Ezek részbeni újragondolása, illetve a Kosztolányi-életműre való alkalmazhatósága szintén előkerül az itt olvasható munkáimban is.
Úgy vélem, szerencsés, ha nem pusztán egy adott alkotóval foglalkozunk, hanem kitekintésekre is vállalkozunk. Angolszász irodalmi példám Henry James, akinek munkásságával régebben már részben foglalkoztam. Ezúttal egy összehasonlító elemzést szenteltem neki, „Kosztolányi-kontextusból” szemlélve. Ám megpróbáltam magyar kortársakat is (újra)olvasni és értelmezni, így Harsányi Kálmán A kristálynézők című, némileg elfeledett regényét vettem elő, valamint Ady Kocsi-út az éjszakában című versének elemzése során fejtettem ki gondolataimat a halálról, a pokoljárásról, illetve a feltámadás és a megváltás lehetőségéről.
Az utolsó tanulmány a hit és a boldogságkeresés témakörét érinti, ismét Kosztolányit állítva a középpontba, s egyúttal bemutatva azt is, hogyan lehet Isten baljáról elindulva Isten báljára megérkezni” – olvasható a kötet előszavában.